Web Analytics
Kayserispor'un 30.04.2024 tarihi itibarı ile 1 Milyar 862 Milyon TL Borcu Bulunuyor?-Ayhan Baynal
9 Haziran 2024 tarihinde Seçimli genel kurulunda okunan bilançoda Kayserispor'un borcu ne kadar?
Başkan Ali Çamlı'nın açıkladığı bu borç ile bilançodaki borç farklılığı taraftarları ve spor kamu oyunu rahatsız etti.

GELİR TABLOSU KAYSERİSPOR'UN GELİRLERİ

GELİR TABLOSU KAYSERİSPOR'UN GELİRLERİ
 • Kayserispor'un ciddi anlamda Bilet Satışından büyük bir geliri bulunmuyor.
 • Reklam ve Bağış Gelirleri toplam gelir içerisinde nerde ise Yüzde 60'ını geçiyor.
 • Transfer gelirleri ciddi bir anlamda rakam teşkil etmiyor. 
 • Kısaca Kayserispor reklam ve bağışlar olmasa çok büyük bir maddi krizde olabilirdi.

GELİR TABLOSU- KAYSERİSPOR'UN GİDERLERİ

GELİR TABLOSU- KAYSERİSPOR'UN GİDERLERİ
 • Personel giderleri (Futbolcu, Antrenör, Personel giderleri) normal.
 • Transfer gideri büyük kısmı Ara transferde yapılan harcamalar.
 • 341 Milyon Kur farkından gider oluşmuş durumda. Bu kur farkları dövizli borçların tekrar yeni kurlar ile değerlenmesi ile artaya çıkmış durumda. 
 • Kayserispor kulübün 48 Milyon TL civarında Faiz ödemeleri bulunuyor.
 • Önceki dönem giderleri. Daha önceki yönetimin ödemesi gerekipde bu dönemde ödenen rakam olduğu tahmin ediliyor.

Gelir tablosuna göre Kayserispor'un
990 Milyon 880 Bin TL Geliri bulunuyor.
Buna karşılık;
1 Milyar 13 Milyon 616 Bin TL Gideri var.
Kayserispor adı geçen tarih itibarı ile;
22 Milyon 808 Bin TL zarar ile dönemi kapattı.

KAYSERİSPOR BİLANÇOSU- AKİF TARAF (ALACAKLAR)

KAYSERİSPOR BİLANÇOSU- AKİF TARAF (ALACAKLAR)
 • Bilançonun aktif kısmında söylenecek bir şey bulunmuyor. 
 • Net Alacak değeri 80 Milyon 320 Bin TL.

KAYSERİSPOR'UN BİLANÇOSU PASİF TARAF (BORÇLAR)

KAYSERİSPOR'UN BİLANÇOSU PASİF TARAF (BORÇLAR)

Kayserispor'un  Toplam borcu 1 Milyar 862 Milyon 201 Bin  TL .
Döviz Karşılığı 1.862.971.000/35 Euro = 53 Milyon 227 Bin Euro* Borcu var.

Bu borçlar; 
666 Milyon 804 Bin TL Eski ve Güncel Yöneticilere Temlik konulmuş durumda. Kısaca alacaklı olan yönetici bu alacakların Temlik koyarak bankalara devretmiş durumda. Bankalara devredilen Temlik tutarı tahmini 550 Milyon TL civarında.

Kayserispor'un 1 Milyar 196 Milyon 167 Bin TL ise muhtelif yerlere borcu bululunuyor.
Maliye, SGK, Ticari Borç, Futbolcuları, Antrenörlere. Bu borçlar içerisinde dikkat edilmesi gereken husus Antrenör ve futbolculara vadesi geçmiş borcun bulunmaması gerekiyor. Bu durumda UEFA tarafından transfer yasağı ile karşılaşıyoruz.

Bu açıklanan borç kalemleri içerisinde en büyük tutar ise 879 Milyon 947 Bin TL ile **Kıdem Tazminatı Karşılıklarına görünüyor. Bunun detayları hakkında bir bilgi sahibi değiliz. 
Aslında açıklanması gereken esas önemli olay bunun detayları.

Kısaca Kayserispor kulübünün Mali borcu 1 Milyar 862 Milyon 2011 Bin TL ve Güncel Döviz Karşılığı ise 53 Milyon 227 Bin Euro borca karşılık gelmekte.

En tehlikelisi Temlik konulan eski yöneticilerin alacakları. Bu alacakların muhatabı anladığım kadarı ile artık eski yönetici değil. Bankalardır. Hangi bankalar hangi oranda temlik konulduğu açıklanmadığı sürece bu karanlık bir nokta olmaktadır. kısaca bu borç TEMLİK edilmiş durumdarı.

Şimdi ne olacak?.

Kayserispor büyük bir mali yükümlülük ile karşı karşı karşıya. 
Sayın Kayserispor Başkanı Ali Çamlı tek başına bu borçlar ile mücadele edemez. 
Mutlaka şehir bu konuda yönetime sahip çıkmalaı ve destek vermelidir.
Başkanın açıklamış olduğu borç acil olan borcu ifade etmektedir. 

Ayhan Baynal
Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi

Not: 02.10.2022-30.04.2024 tarihlerini kapsayan Kayserispor Futbol A.Ş ile Kayserispor Derneğinin konselide (Birleşik)Bilançosudur.

*TEMLİK NEDİR?
Temlik; bir malın mülkiyetini tüm haklarıyla beraber alacaklıdan başka bir kişiye devretmeye denir. Mülk olarak verme anlamını taşır. Çoğunlukla bir borç ödemesi için gerçekleştirilir. Temlik işlemi ile alakalı düzenlemeler Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alır.

 

**KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI NEDİR?

Vergi Usul Kanunu’nun 288. maddesindeki “Hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilemiyen ve teşebbüs için bir borç mahiyetini arz eden belli bazı zararları karşılamak maksadıyle hesaben ayrılan meblağlara karşılık denir. Karşılıklar mukayyet değerleriyle pasifleştirilmek suretiyle değerlenir.” hükmü ile karşılığın tanımı ve hangi hallerde karşılık ayrılacağı belirtilmiştir. 

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları