Web Analytics
2021-2022 Sezonu Futbolcu Uygunluk Statüsü
2021-2022 Sezonun Futbolcu Uygunluk Statüsü. Yabancı statüsü, Yerli Statüsü vb. tüm cevaplar burada.

SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU VE YERLİ FUTBOLCU TEŞVİK SİSTEMİ

1- 2021 – 2022 Sezonunda kulüpler en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirebilirler. Kulüplerin 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 01.01.1997 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur. Yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14’ün altına inen kulüpler, eksilen futbolcu sayısı kadar yabancı uyruklu futbolcuyu transfer ve tescil dönemleri içerisinde yukarıdaki koşullara uygun olarak tescil ettirebilirler.

2022 – 2023 Sezonunda kulüpler en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirebilirler. Kulüplerin 12 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en azbirinin 01.01.1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur. Yabancı uyruklu futbolcu sayısı 12’nin altına inen kulüpler, eksilen futbolcu sayısı kadar yabancı uyruklu futbolcuyu transfer ve tescil dönemleri içerisinde yukarıdaki koşullara uygun olarak tescil ettirebilirler.

2023 – 2024 Sezonunda kulüpler en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirebilirler. Kulüplerin 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 01.01.2001 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur. Yabancı uyruklufutbolcu sayısı 10’un altına inen kulüpler, eksilen futbolcu sayısı kadar yabancı uyruklu futbolcuyu transfer ve tescil dönemleri içerisinde yukarıdaki koşullara uygun olarak tescilettirebilirler.

2- Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek profesyonel futbolcularının A Takım Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır; ayrıca Genç Futbolcular başlıklı maddede belirtilen koşulları sağlayan futbolcular A Takım Listesine yazılmaksızın resmi müsabakalarda oynayabilirler. 

A TAKIM LİSTESİ

a) A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşur.

b) 2021 – 2022 Sezonunda A Takım Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur.

2022 – 2023 Sezonunda A Takım Listesinde yer alacak en az 16 futbolcunun, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur. 

2023 – 2024 Sezonunda A Takım Listesinde yer alacak en az 18 futbolcunun, Türkiye A MilliFutbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur.

Yukarıda belirtilen futbolcular açısından 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular açısından Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz.

Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise, başka ülkelerin A Milli Futbol Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk müracaat tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra ve Türkiye Genç Milli Takımlarının herhangi bir yaş kategorisinin en az bir resmi müsabakasında oynamış olmaları koşulu ile bu kapsamda listeye yazılabilirler. 

c) 2021 – 2022 Sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 4’ünün 01.01.1997 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur. 

2022 – 2023 Sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 16 futbolcudan en az 5’inin 01.01.1999 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 aykendi kulübünde tescilli olması zorunludur.

2023 – 2024 Sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 18 futbolcudan en az 6’sının 01.01.2001 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 aykendi kulübünde tescilli olması zorunludur.

d) 2021 – 2022 sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2’sinin “c” bendinden ayrı olarak 01.01.1997 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay TFF’ye ve/veya diğer federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olmasızorunludur

2023 – 2024 sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2’sinin “c”bendinden ayrı olarak 01.01.2001 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay TFF’ye ve/veya diğer federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması zorunludur.

e) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az birinin “b” bendinde belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması zorunludur. 

f) Kulübün “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi durumunda A Takım Listesi, bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

g) Yukarıda “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde yer alan futbolculardan, son listelerin TFF’ye ibrazından sonra Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybedenler, takipeden ilk transfer ve tescil döneminin başında bu kapsamda oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünü yitirir. Transfer ve Tescil Dönemleri içerisinde Türkiye A Milli Futbol Takımındaoynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki Türkiye A Milli FutbolTakımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden çıkarılırlar. 

A TAKIM LİSTESİNİN TFF’YE SUNULMASI

a) Kulüpler, ilk resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesini TFF’ye ibraz etmek zorundadır.

b) A Takım Listesi birinci transfer ve tescil dönemi içerisinde kulübün resmi müsabakalarından 24 saat önce kulüpler tarafından revize edilebilir.

c) A Takım Listesinin, ikinci transfer ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde, birinci transfer ve tescil döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.

d) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler A Takım Listelerini kulübün resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar revize edebilirler.

e) İkinci Transfer ve Tescil Döneminin bitimini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur.

f) A Takım Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafından tescillerinin yapılmış olması zorunludur. Ancak, uluslararası transferlerde Uluslararası Transfer Sertifikası talep edilmiş olmasına rağmen sertifikası gelmeyen futbolcular A Takım Listesine yazılabilir. Bu durum listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafından tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri dışında bu futbolcuların yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez.

g) A Takım Listesini süresinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara katılmalarına izin verilmez.

GENÇ FUTBOLCULAR

Kulüpler, 2021 - 2022 Sezonu için 01.01.2001, 2022 – 2023 Sezonu için 01.01.2002,2023 – 2024 sezonu için 01.01.2003 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş Türkiye A MilliTakımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesineyazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilliolması halinde 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz.

MÜSABAKA İSİM LİSTESİ

Müsabaka isim listeleri, en fazla 21 futbolcudan, yukarıda belirtilen koşullar ve aşağıdaki usule göre oluşturulur

2021 – 2022 Sezonunda ;

a) Müsabaka isim listesinde sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.

b) Müsabaka isim listesinde 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay kulüpte yetişmiş 01.01.1999 ve daha sonra doğmuş 1 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüpler tarafından buşartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

c) Müsabaka isim listesinde yukarıda A Takım Listesi başlıklı maddenin “c” ve/veya “d”bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 2 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüplerhakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

d) Müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun kalecinin müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesinin 1 futbolcu eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

2022 – 2023 Sezonunda;

a) Müsabaka isim listesinde sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine 12 yabancıuyruklu futbolcu yazılabilir.

b) İlk onbirde 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelensezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2001 vedaha sonra doğmuş 1 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Bulundurulmaması halinde ilgilikulüp hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir.

c) Müsabaka isim listesinde yukarıda A Takım Listesi başlıklı maddenin “c” ve/veya “d”bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 3 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüplertarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halindemüsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüplerhakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

d) Müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahipfutbolculardan en az birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygunkalecinin müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi 1 futbolcu eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemiyapılır

2023 – 2024 Sezonunda ;

a) Müsabaka isim listesinde sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine 10 yabancıuyruklu futbolcu yazılabilir.

b) İlk onbirde 15’inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21’inci yaş gününe denk gelensezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2003 vedaha sonra doğmuş en az 2 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Bulundurulmaması halindeilgili kulüp hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir.

c) Müsabaka isim listesinde yukarıda A Takım Listesi başlıklı maddenin “c” ve/veya “d”bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 3 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüplertarafından bu şartlara uygun futbolcuların müsabaka isim listesine yazılmaması halindemüsabaka isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; ayrıca ilgili kulüpler hakkındatalimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

d) Müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahipfutbolculardan en az birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygunkalecinin müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesinin 1 futbolcueksik verilir; ayrıca ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemiyapılır

YERLİ FUTBOLCU TEŞVİK SİSTEMİ

2021 – 2022 Sezonu sonunda Süper Lig Kulüpleri, resmi lig müsabakalarında oynattıkları Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip olan futbolcuların sahada kaldıkları dakikaların toplamına göre sıralanırlar. 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olan Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar ise 1.50 ile çarpılmak suretiyle hesaplanır.

Buna göre; 

1. sırada yer alan takıma 5.000.000-TL

2. sırada yer alan takıma 4.000.000-TL

3. sırada yer alan takıma 3.000.000-TL

4. sırada yer alan takıma 2.000.000-TL

5. sırada yer alan takıma 1.000.000-TL

olmak üzere toplam 15.000.000-TL yerli oyuncu teşvik bedeli olarak resmi lig müsabakalarının bitimini takip eden bir ay içerisinde ödenir.

TFF

https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/STATULER/2021-2022/2021-2022-SL-STATU.pdf

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Yorumlar

https://www.kayserispor.org/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!